Toegang collectie

Praktisch

Het archief en de bibliotheek van de Stichting de Bethune zijn voor iedereen raadpleegbaar, enkel na afspraak op vrijdag (tussen 9 en 12.30 en 13.30 en 16.00 u.).

Ter voorbereiding van uw bezoek, kunt u onze catalogi en inventarissen al grotendeels online raadplegen. Klik hiervoor op een van onderstaande logo’s.

De elektronische ontsluiting is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen de Stichting en de KU Leuven KADOC.

Als u vooraf aangeeft welke stukken u wenst te consulteren, kunnen we die alvast klaarleggen.

Archief

Het archief is ontsloten via (deels voorlopige) inventarissen van de persoonsarchieven, het handelsarchief Bethune & Fils en van het archief van de roerende en onroerende goederen.

Deze inventarissen zijn ter plaatse én via LIAS te raadplegen. Zo is het mogelijk om uw onderzoek vooraf al voor te bereiden.

Zoek in de archiefcollecties.
Portaal van private archieven

Bibliotheek

De bibliotheek (boeken, tijdschriften en ‘grijze literatuur’) wordt ontsloten in de catalogus van de KU Leuven.

Zoek in de bibliotheekbestanden.

Documentaire
bestanden

De Stichting de Bethune digitaliseert geregeld stukken. Zo werden al duizenden foto’s, rouwbrieven en postkaarten gescand.

Een deel van deze collectie kan je raadplegen op de digitale beeldbank van de stad Kortrijk.

Dienstverlening

Zelf ter plaatse reproducties maken (vb. foto’s) is mogelijk mits toelating van de archivaris. Indien gewenst, (vb. als u niet ter plaatse kunt komen) kunnen ook wij reproducties maken of opzoekingen doen tegen onderstaande tarieven.

Reproducties

Fotokopieën
 • A4 zwart-wit:  € 0,20/kopie
 • A3 zwart-wit:  € 0,30/kopie
 • A4 kleur:  € 1,00/kopie
 • A3 kleur:  € 2,00/kopie
 • A4 kleur op fotopapier:  € 2,50/print
Scans
 • Alle formaten tot max. A3: 0,20
 • Grotere formaten: op aanvraag

Gebruiksrechten

Audiovisueel materiaal
 • Publicaties (oplage < 500) € 25/doc
 • Publicaties (oplage > 500) € 50/doc
 • Andere commerciële doeleinden: € 50/doc
Opzoekingswerk

Opzoekingswerk door medewerkers van de Stichting:

 • Minder dan 15 minuten: € 5,00
 • Langer dan 15 minuten: € 20,00 per begonnen half uur

In bepaalde, gemotiveerde omstandigheden kan van deze basistarieven worden afgeweken. 

Gebruiksrechten

Zie hiervoor onze disclaimer.

Formulieren