Toegang collectie

Op deze pagina vindt u alle praktische informatie om gebruik te maken van onze collecties.

Voor de inhoud van de collecties kan u terecht op de specifieke pagina’s in dit onderdeel.

De elektronische ontsluiting is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen de Stichting en de KU Leuven KADOC.

Als u vooraf aangeeft welke stukken u wenst te consulteren, kunnen we die alvast klaarleggen.

Klik hier voor een afspraak

Het archief is ontsloten via (deels voorlopige) inventarissen van de persoonsarchieven, het handelsarchief Bethune & Fils en van het archief van de roerende en onroerende goederen.

Deze inventarissen zijn ter plaatse én via LIAS (klik hiervoor op het logo hieronder) te raadplegen. Zo is het mogelijk om uw onderzoek vooraf al voor te bereiden.

De bibliotheek (boeken, tijdschriften en ‘grijze literatuur’) wordt ontsloten in de catalogus van de KU Leuven.

Klik op het logo hieronder om in de catalogus te zoeken.

De Stichting de Bethune digitaliseert geregeld stukken. Zo werden al duizenden foto’s, rouwbrieven en postkaarten gescand. U neemt hiervoor best persoonlijk contact op.

Een (zeer beperkt) deel van deze collectie kan je raadplegen op de digitale beeldbank van de stad Kortrijk.

Zelf ter plaatse reproducties maken (vb. foto’s) is mogelijk mits toelating van de archivaris. Indien gewenst, (vb. als u niet ter plaatse kunt komen) kunnen ook wij reproducties maken of opzoekingen doen tegen onderstaande tarieven.

Fotokopieën
 • A4 zwart-wit: € 0,20/kopie
 • A3 zwart-wit: € 0,30/kopie
 • A4 kleur:  € 1,00/kopie
 • A3 kleur:  € 2,00/kopie
 • A4 kleur op fotopapier:  € 2,50/print
Scans
 • Alle formaten tot max. A3: 0,20
 • Grotere formaten: op aanvraag.
Audiovisueel materiaal
 • Publicaties (oplage < 500) € 25/doc
 • Publicaties (oplage > 500) € 50/doc
 • Andere commerciële doeleinden: € 50/doc
Opzoekingswerk

Opzoekingswerk door medewerkers van de Stichting:

 • Minder dan 15 minuten: € 5,00
 • Langer dan 15 minuten: € 20,00 per begonnen half uur. 

In bepaalde, gemotiveerde, gevallen kan van deze tarieven worden afgeweken.