Werk van Bethune

Maak kennis met het werk
van Bethune

Wil je, bijvoorbeeld in de zomermaanden, zelf van naderbij kennis maken met het werk van Jean Baptiste Bethune, dan willen we je graag deze suggesties doen:

Kasteel van Caloen loppem

In 1856 lieten baron Charles van Caloen en zijn echtgenote gravin Savina de Gourcy Serainchamps het romantische Kasteel van Loppem bouwen. De architectuur en de interieurs zijn in hun oorspronkelijke staat behouden. Bovendien herbergt het kasteel een rijke kunstcollectie. Het kasteel is een waar totaalkunstwerk van architect Bethune en is als geheel bewaard gebleven. Let op het kunstige houtsnijwerk van de trap, de speciaal ontworpen deurklinken en vloertegels of op de muurschilderingen met onderschriften van Vlaams dichter Guido Gezelle. De Stichting Jean van Caloen zorgt voor het behoud van dit bouwwerk en stelt het kasteel en het omliggende domein open voor bezoekers.


O.-L.-Vrouwbasiliek dadizele

De bouw van de basiliek startte in 1857 naar aanleiding van het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis in 1854. Monseigneur Malou, bisschop van Brugge, wilde een monumentale kerk voor zijn heel bisdom, om dit dogma te eren. De plannen waren van de Engelse architect Welby Pugin. Het interieur werd uitgevoerd op plannen van Bethune. De kerk van Dadizele werd tot basiliek verheven in 1882 door Paus Leo XIII. Naast de Heilige Bloedkapel in Brugge de enige basiliek in het bisdom.


abdij van maredsous

Voor Bethune vloeit zijn inspiratie voort uit zijn ideologie: die van de Belgische conservatieve katholieken, erg ultramontaans (onvoorwaardelijk verknocht aan de Heilige Stoel). Hun ideaal is het herstel van de middeleeuwse christelijke maatschappij, zoals zij zich die voorstellen. Gepassioneerd ontwerpt Bethune de plannen van de omvangrijke neogotische abdij, zoals hij later de kartons zal maken voor de fresco’s, de kerkramen, het beeldhouwwerk, de meubels. Maredsous is de bekroning van zijn leven.


Neogotisch complex vivenkapelle

Vivenkapelle is een klein neogitisch kerkdorpje bij Damme, ontstaan vanaf de middeleeuwen en gegroeid rond een kapel ter ere van Onze Lieve Vrouw. In de 19de eeuw schonk een kapitaalkrachtige familie uit Brugge aan Vivenkapelle de nodige middelen om de kapel uit te breiden tot een neogotisch complex. Ontwerper is Jean-Baptiste Bethune.


De inventaris Onroerend Erfgoed Vlaanderen bevat nog tal van verwijzingen naar realisaties van J.B. Bethune.
Klik op onderstaande link om meer te vinden.