200 jaar Bethune

Jean Baptiste Bethune
(1821-1894)

Op 25 april 1821, werd Jean Baptiste Bethune in Kortrijk geboren als eerste zoon van Felix Bethune (1789-1880) en Julie de Renty (1792-1856).

Twee eeuwen later klinkt zijn naam nog altijd zeer vertrouwd. Heel wat van zijn vele architecturale en artistieke realisaties zijn bewaard gebleven. Tal van wetenschappers bestudeerden JBB en zijn invloed op de (inter-)nationale neogotische beweging grondig. Hun bevindingen vonden hun weerslag in tal van publicaties.

De geboorteakte van Jean Baptiste Bethune, 25 april 1821 (Rijksarchief Kortrijk).

De Stichting de Bethune (Marke), de Stichting van Caloen (Loppem) en KADOC-KU Leuven namen het initiatief om de 200ste verjaardag van zijn geboorte aan te grijpen voor een passende herdenking in een ‘Bethune-jaar’.