De Stichting de Bethune beheert om en bij de 600 strekkende meter archief. Het rijke en veelzijdige archief is geordend per generatie en bevat stukken sinds 1735. Het biedt een gedetailleerde inkijk in het leven van de burgerlijke, later adellijke familie en dit zowel op persoonlijk als op zakelijk vlak.

Het archief is opgesplitst in drie luiken:

Stukken van algemene en genealogische aard

  • stukken betreffende de naamswijziging van de familie
  • stukken betreffende de zoektocht naar de oorsprong van de familie

Persoonsarchieven

  • plannen- en tekeningencollectie van Jean-Baptiste Bethune, negentiende-eeuws neogotisch architect
  • uitgebreide briefwisseling van alle familieleden
  • dossiers m.b.t. benoemingen tot burgemeester, lidmaatschap in de provincieraad, functie als senator of volksvertegenwoordiger enz.

Organisatie-archieven

Archief en dossiers m.b.t. de lidmaatschappen van diverse verenigingen, bijvoorbeeld:

  • Gilde van Sint-Thomas en Sint-Lucas,
  • Genootschap van Sint-Vincentius a Paulo
  • Oudheidkundige Kring van Kortrijk

Stukken van zakelijke aard

  • het handelsarchief ‘Bethune & fils’ (1724-1856): de voormalige linnenhandel van de familie
  • het archief van de onroerende goederen (o.a. notariële akten, koopbrieven, plannen,…) gelegen in diverse gemeenten in België, Noord-Frankrijk en Zeeland.

Nieuw