Privacybeleid en disclaimer

Deze website is een belangrijk communicatiekanaal voor de Stichting de Bethune Archief en Bibliotheek vzw. Langs deze weg probeert de Stichting de lezer en onderzoeker zo goed mogelijk te informeren over de vele aspecten van haar werking. Via de databanken kan er tevens gedetailleerd worden gezocht in de diverse erfgoedcollecties. Heeft u suggesties om deze werkinstrumenten te verfijnen en zoeken gebruiksvriendelijker te maken? Bent u op zoek naar informatie over onze werking die u niet direct op de website vindt? Of heeft u algemene bedenkingen bij de werking van de Stichting? We horen het graag!

Disclaimer

Alle teksten en illustraties op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. U kan uit de teksten citeren op voorwaarde dat u verwijst naar de authentieke bron (Stichting de Bethune, Marke). U kan de illustraties enkel gebruiken voor privégebruik. Verspreiding ervan kan enkel na toestemming van de Stichting of van de bewaarinstelling die wordt vermeld en met onze toestemming of van de auteur en/of rechthebbenden. In veel gevallen kunnen de beelden tegen betaling aangevraagd worden in hoge resolutie.

De Stichting stelt alles in het werk om de wettelijke voorschriften inzake auteursrecht correct toe te passen. Indien u van oordeel bent dat uw auteursrechten geschonden werden, kan u ons contacteren. De Stichting zal alles in het werk stellen om dit zo snel mogelijk te onderzoeken en recht te zetten.

Privacybeleid

Uw persoonsgegevens worden door de Stichting de Bethune, Kasteeldreef 10, 8510 Marke verwerkt, voor beheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor functionele contacten en/of direct marketing op basis van ons gerechtvaardigd belang om te informeren. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog hierop, volstaat het ons dat mee te delen op stichtingdebethune@gmail.com. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).