Documentaire collecties

Naast het archief van de familie, worden ook diverse documentaire collecties bewaard in het archief van de Stichting de Bethune.

Van sommige van deze collecties is een summiere inventaris beschikbaar.


Postkaarten

Een blikvanger is de rijke collectie postkaarten van onder meer
Brugge, Kortrijk, diverse (West-)Vlaamse en Belgische gemeenten. Een deel ervan, die over Kortrijk, zijn ontsloten via de Beeldbank van Kortrijk.

Fotoalbums

Verder beschikt het familiearchief over een hele reeks fotoalbums. Die zijn interessant zijn voor bijvoorbeeld de identificatie van personen, gebeurtenissen en plaatsen, vanaf het begin van de fotografie.

Glasnegatieven

De eerste beschrijvingen van beeld vastleggen met behulp van licht, de camera obscura, dateren uit de 16de eeuw. De eerste foto’s werden genomen eind 1839, dank zij het proces van de daguerreotypie. Rond 1850 stapte men over van papier op glas als negatiefmateriaal. Hiermee konden veel scherpere en beter doorzichtige negatieven verkregen worden dan met papier. Tot 1950 werden glasnegatieven veel gebruikt, maar daarna schakelde men over naar kunststofnegatieven.

Geboorte, huwelijk en overlijden

Geboorte, huwelijk en overlijden: het maakte en maakt deel uit van ieders leven. Meer dan 200 geboortekaartjes, voornamelijk negentiende-eeuwse, en een hele collectie huwelijksaankondigingen zijn hier te vinden, geordend op naam van man of van vrouw.

Bidprentjes

De digitalisering van de collectie 19de eeuwse bidprentjes van de Stichting is afgerond.

Elk van het vierhonderdtal prentjes werd gescand en opgelijst. De namenlijst bevat naam en voornaam van de overledene, geboorteplaats en -datum en overlijdensplaats en -datum. Voor zover vermeld op het prentje staan ook de namen van de partner(s) en/of ouders in de lijst. Foto’s zijn nog een vrij uitzonderlijk gegeven: op slechts 31 van de verwerkte prentjes staat een beeltenis van de overledene.

Het oudst bewaarde prentje dateert uit 1804. Als we kijken naar het geboortejaar van de overledene, dan gaan we met priester Ludovicus Herreboudt uit Brugge (+1823) terug tot 1739.


Diverse andere collecties

 • Devotionalia
 • Eerste communies en vormsel
 • Priesterwijdingen
 • Klooster- en priesterjubilea
 • Manuscripten en oorkonden
 • Affiches
 • Oorlogskranten
 • Poppkaarten: leggers en plannen
 • Gravures
 • Menukaarten
 • Muziekdragers (langspeelplaten, CD’s)
 • Munten en penningen


Nieuws