De bibliotheek van de Stichting de Bethune heeft een omvang van meer dan 33.000 titels. De kerncollectie, de gespecialiseerde bibliotheek West-Flandrica, spitst zich toe op de regio West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk.

Het gros van de titels in de collectie tijdschriften sluit aan bij deze West-Vlaamse focus. Daarnaast bewaart de de Stichting de Bethune ook nog een beperkte verzameling naslagwerken en een collectie publicaties rond kunst en geschiedenis van België en Frankrijk.

West-Flandrica

De gespecialiseerde bibliotheek West-Flandrica telt ca. 20.000 werken. De collectie is geordend per regio en vormt de kern van de bibliotheek.

Belangrijke deelcollecties zijn:

  • publicaties uit West-Vlaamse steden tussen ca. 1550 en 1800 (vnl. Brugge, maar ook Kortrijk en Ieper)
  • de verkoopcatalogi van Brugse drukken ingebonden in 68 volumes (ca. 1750-1850, ca. 350 titels)
  • de jaarverslagen van West-Vlaamse firma’s en intercommunales (vnl. 20e eeuw, nog lopend)
  • de grijze literatuur, ook wel ‘brochures’ genoemd (ca. 10.000), waaronder heel wat zeldzame titels die nergens elders beschikbaar zijn
  • de geschiedkundige tijdschriften uit regio West-Vlaanderen, waaronder heel wat volledige reeksen

Tijdschriften

De tijdschriftencollectie (1785-heden) bevat heel wat nationale 18de- en 19de-eeuwse wetenschappelijke tijdschriften, vooral m.b.t. archeologie, kunst en geschiedenis, monumentenzorg e.a.

Het grootste deel van deze collectie is vooral regionaal relevant (West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk) en heeft betrekking op de socioculturele en maatschappelijk-politieke inbedding in de regio (verenigingsleven, volks- en cultuurleven, heemkunde,…). Opmerkelijk is ook de uitgebreide collectie binnen- en buitenlandse zondags-, gezins- en familiebladen.

Kranten

In juni 2013 schonk de familie Luts een collectie van ruim twintig jaar streeknieuws ( 1983-2001) uit de regio Zuid-West-Vlaanderen, afkomstig uit het archief van Gerrit Luts (1939-2007), voormalig journalist bij Het Nieuwsblad. De collectie is uitermate interessant voor streekhistorici, heemkundigen en eenieder die zich wil verdiepen in de recente geschiedenis van de regio.


Nieuws