Stichting de Bethune
private stichting

De Stichting de Bethune is een private stichting die in 2004 werd opgericht door Emmanuel de Bethune (1930-2011). Ze heeft onder meer tot doel om te waken over de bescherming, het behoud, de uitbreiding en de eigentijdse invulling van het (on)roerend patrimonium van de familie, van het kasteel van Marke en om de unieke archief- en bibliotheekcollectie van de familie de Bethune als één erfgoedgeheel te bewaren en te ontsluiten voor het publiek.

  • Ond.nr.: 862.966.042
  • Voorzitter van de raad van bestuur: Jean de Bethune

Bibliotheek en Archief de Bethune Marke vzw

De v.z.w. heeft tot doel alle archieven en informatie betreffende de geschiedenis van West-Vlaanderen, de regio Kortrijk en inzonderheid de familie de Bethune te verzamelen, te bewaren en toegankelijk te maken.

  • Ond.nr.: 420.276.848
  • Bestuurders:
    • Voorzitter: Sabine de Bethune
    • Stichting de Bethune, vertegenwoordigd door Jean de Bethune
    • Margaretha de Bethune – van Cauwelaert