Categorieën
Archief Onderzoek Publiekswerking

Lias: samenwerken

Samenwerken aan en in archiefbeschrijvings- en preservatiesysteem LIAS

De lange weg van droom naar werkelijkheid

Kort na de eeuwwisseling ondernam de KU Leuven actie om het gevreesde digitale gat te voorkomen. Er kwam een archiefbeheersysteem en digitaal depot om de ‘vluchtige’ digitale archieven te bewaren en te preserveren, samen met de context waarin ze werden opgemaakt. Het kind werd LIAS gedoopt. De Stichting de Bethune stapte eind 2009 als eerste externe partner in LIAS.

Meta. Tijdschrift voor Bibliotheek en Archief, 2023-7, besteedt uitgebreid aandacht aan het concept en de evolutie van LIAS.

Klik op download om het volledige artikel te lezen:
Categorieën
Onderzoek

Suggesties voor onderzoek

Elk van de verschillende afdelingen (archief, bibliotheek en documentaire collecties) biedt tal van mogelijkheden voor onderzoeksprojecten van alle niveaus (lokaal, bovenlokaal, bachelor- of masterproeven tot doctoraten).

Daarnaast kunnen geïnteresseerde vrijwilligers een belangrijke bijdrage leveren tot de verdere ontsluiting van de collecties via Lias en Libis/Alma.

Enkele suggesties

Biografieën

 • Biografie Felix Bethune (1789-1880)
  ondernemer, senator, burgemeester Kortrijk,…
 • Emilie van Outryve d’Ydewalle (1826-1894)
  echtgenote van Jean Baptiste Bethune (1821-1894)
  ‘haar rol in het kunstatelier/bedrijf’
 • Biografie Joseph de Bethune (1859-1920)
  bibliothecaris, archivaris, conservator
 • Biografie Felix de Bethune (1855-1922)
  interessant voor de evolutie van een benedictijnermonnik die uittreedt, huwt en zich bekeert tot het protestantisme.

Organisaties

Bibliotheekwezen

 • Reconstructie van de bibliotheek van Jean Baptiste Bethune (1821-1894)

Cultuurgeschiedenis

 • De (politieke) invloed van de familie de Bethune op architectuur en/of monumentenzorg in de 19de-begin 20ste eeuw. 
 • Impact van (lokale) heemkundige verenigingen en tijdschriften op de historische wetenschapsbeoefening (vb. Kon. Geschied- en Oudheidkundige Kring Kortrijk, De Leiegouw,…)
 • Feestcultuur in de 18de en 19de eeuw (herdenkingen, feesten, intredes, optochten,….)

Andere

 • Ontsluiting en identificatie van deelcollecties
  Vb.: fotocollectie, postkaarten,…
 • Collectie schoolboeken
In overleg kunnen uiteraard ook andere onderwerpen worden aangereikt.