Categorieën
Bibliotheek Collectie

Zoekertjes

Soms stellen we vast dat we in onze collectie iets missen… Misschien kan je ons helpen om die lacune op te vullen? Als tegenprestatie zien we een ruil.

Momenteel zoeken we:

  • Archeologische Stichting Zuid-West-Vlaanderen. Reeksnr. 24.
  • S.A. Société Belge de Poterie Flamande. Archeologische Stichting Zuid-West-Vlaanderen, 2015. Reeksnr. 90.
  • Zuid-West-Vlaamse opgravingen 2016. Archeologische Stichting Zuid-West-Vlaanderen, 2017. Reeksnr. 95.

Categorieën
Bezoek Publiekswerking

Bezoek beperkt

Door de huidige coronamaatregelen blijven de bezoekmogelijkheden aan het archief en de bibliotheek uiterst beperkt.

Uitzonderingen kunnen toegestaan worden aan wetenschappelijke onderzoekers (doctorandi en doctores) die werken met een nabije deadline en die het gezochte materiaal niet kunnen raadplegen in een andere instelling.

In de mate van het mogelijke kunnen er kopieën en/of scans worden aangeleverd. De kosten hieraan verbonden vindt u op deze pagina.