Categorieën
Publiekswerking

Corona exitstrategie

Bezoek opnieuw mogelijk Er kan slechts één bezoeker tegelijk worden toegelaten per tijdsblok: ’s voormiddags van 9 tot 12 u. en ’s namiddags van 14 tot 16.30 u. Zo nodig krijgen studenten en wetenschappelijke onderzoekers voorrang op andere bezoekers. Bij voorkeur moet vooraf worden aangegeven welke archiefdocumenten of bibliotheekmaterialen men wil consulteren. Ter plaatse We […]