Felix Achille de Bethune 1824

1824-1909

Felix Achille de Bethune, 1824-1909

Felix Achille Laurent de Bethune was een zoon van Felix Antoine Bethune (1789-1880), lid van het Nationaal Congres, senator en burgemeester van Kortrijk en getrouwd met Julie de Renty. Felix was de broer van Jean Baptiste Bethune (1821-1894), befaamd neogotisch architect en de oom van Jean Baptiste de Bethune (1853-1907), gouverneur van West-Vlaanderen.

Felix de Bethune werd priester van het Bisdom Brugge in 1849. Hij was achtereenvolgens adjunct-superior en econoom van het Klein Seminarie in Roeselare, privésecretaris van de bisschop (1859), econoom van het Groot Seminarie (1861) en aalmoezenier in de Godelieveabdij in Brugge (1875). Ook doceerde hij ‘christelijke archeologie’ in het Groot Seminarie. Hij werd aartsdiaken van de Sint-Salvatorkerk in Brugge. Op 2 juni 1876 werd hij titulair kanunnik en op 13 januari 1882 huisprelaat van de paus.

In 1855 werd hij, door het verkrijgen van erfelijke adel door zijn vader eveneens in de adel opgenomen. In 1871 verkreeg hij de baronstitel.

Hij was:

  • bestuurslid van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge van 1890 tot 1903.
  • ondervoorzitter van de Provinciale Commissie voor Monumenten en Landschappen.
  • stichter en erevoorzitter van de Société royale de numismatique de Belgique.
  • voorzitter van het Oudheidkundig Genootschap van Brugge
  • voorzitter van de Commissie van de Brugse Musea.

Felix de Bethune was een erudiete en weetgierige verzamelaar, zelf publiceerde hij echter niet. Wel was zijn invloed aanzienlijk om de ideeën van zijn broer Jean en van de neogotische beweging gestalte te doen krijgen in de aankleding van heel wat kerken.

Meer…

In memoriam Mgr. Baron de Bethune, in: Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, 1909, blz. 81.

Veilingscatalogus. Collection de feu Mgr le baron Felix de Bethune, catalogue de monnaies, médailles, jetons et méreaux, oktober 1909.