Jozef Van Dale

1716-1781

Jozef Van Dale, 1716-1781

Jozef Van Dale werd geboren in 1716 als derde kind in een rij van zes. Al van jongs af aan droomde hij ervan priester te worden, zoals zijn oudste broer. Zijn vader had echter een andere carrière voor hem in gedachten en zo zou Jozef op 15-jarige leeftijd zijn studies onderbreken om mee te draaien in de handelszaak van zijn ouders.

Jozef ontwikkelde zich tot een nauwgezet en gewetensvol handelaar. Toen zijn vader in 1735 overleed, nam hij dan ook zijn plaats als zaakvoerder over. Via zijn beroep kwam hij echter geregeld in contact met armoede en ongeletterdheid bij de kleine wevers. Zijn oprechte verontwaardiging hierover zorgde ervoor dat hij alsnog zijn idealen zou verwezenlijken.

Toen zijn zus Jeanne Thérèse Van Dale in 1747 in het huwelijksbootje stapte met Jean-Baptiste Bethune, zag Jozef in haar echtgenoot de perfecte opvolger voor de familiezaak. Korte tijd na het huwelijk zouden ze zich associëren onder de naam ‘Van Dale & Bethune’.

Jozef zou het zakendoen steeds meer overlaten aan zijn schoonbroer om in 1753 naar Douai te trekken, alwaar hij theologie ging volgen. In 1757 werd hij tot priester gewijd.

Na zijn priesterwijding legde Jozef Van Dale zich toe op zijn levensdoel: het steunen van de arme bevolking. Hij stichtte in 1761 een congregatie van broeders, gebaseerd op de idealen van Vincentius à Paulo. Later zou hij ook de stichting van de zusters van Liefde in Kortrijk tot stand brengen, evenals de oprichting van een armenkamer in dezelfde stad.

Omstreeks 1780 werd hij ziek en amper een jaar later overleed hij.